Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Dynamika ukazatele zavlažení na jižní Moravě
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Prokazatelné změny klimatu jsou příčinou změny agroklimatických podmínek, zvláště stále častějších výskytů sucha. V rámci agroklimatické rajonizace pro území ČR je hodnocení vláhových podmínek vyjádřeno „ukazatelem sucha“, vypočítaným za období 1931 až 1960. Cílem práce je ověřit změnu těchto podmínek za pozdější období s tím, že délka hodnoceného období bude vyjádřena formou klouzavých období až do roku 2015.

There are no limitations of the topic