Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vylepšení back endu systému Anton
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Abstrakt: Anton je systém pro detekci plagiátorství vyvinutý na PEF MENDELU v letech 2010 - 2013. Poté, co MENDELU začala využívat sytém Theses.cz se Anton využívá již jen k experimentálním účelům. V současné době dokáže odhalit textovou shodu v přirozeném jazyce a podobnost ve zdrojovém kódu v progamovacím jazyce PHP. Úkolem bakalantky či bakalanta bude vylepšit back end systému například tím, že - vylepší či zefektivní algoritmus pro vyhledávání podobností v textových řetzcích - implementuje algoritmy pracující na syntaktické či sémantické úrovni pro odhalení plagiátorství formou parafráze - vylepší vyhledávání podobností ve zdrojových kódechOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-II Inženýrská informatika-- nezadáno -- -- nezadáno --
B-SI Systémové inženýrství a informatika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.