Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Vylepšení back endu systému Anton
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Anton je systém pro detekci plagiátorství vyvinutý na PEF MENDELU v letech 2010 - 2013. Poté, co MENDELU začala využívat sytém Theses.cz se Anton využívá již jen k experimentálním účelům. V současné době dokáže odhalit textovou shodu v přirozeném jazyce a podobnost ve zdrojovém kódu v progamovacím jazyce PHP. Úkolem bakalantky či bakalanta bude vylepšit back end systému například tím, že - vylepší či zefektivní algoritmus pro vyhledávání podobností v textových řetzcích - implementuje algoritmy pracující na syntaktické či sémantické úrovni pro odhalení plagiátorství formou parafráze - vylepší vyhledávání podobností ve zdrojových kódech
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-II Inženýrská informatika
B-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.