Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Nástroje online marketingu a jejich vliv na úspěšnost podniku v sektoru stavebnictví
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Igor Nečas
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Igor Nečas
Abstrakt: Odvětví marketingu zaměřující se na využití nástrojů online komunikace si v současnosti našlo široké uplatnění mezi tradičními nástroji marketingové komunikace. Kromě toho s sebou také přináší významné benefity pro jejich uživatele, jako jsou nižší náklady, rychlá reakce, možnosti snadnějšího měření dosažených výsledků. Podnik v současné době může vybírat mezi rozličnými platformami a prostředími jako jsou např. Facebook, Instagram, Google Ads, Sklik, popř. formy influencer marketingu apod. Lze však generalizovat obecně platnou domněnku výhodnosti těchto nástrojů i na firmy z oblasti stavebního průmyslu tj. na převažujícím trhu B2B, nebo zde fungují rozdílné principy uplatnitelnosti. Práce se zabývá využitím nástrojů online marketingu v konkrétním podniku alokovaném ve východní části Slovenské republiky a jejich vlivem na úspěšnost daného podniku.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení