Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Přesouvání zisků korporací v Evropské unii
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
C9lem práce je se zaměřit na kvantifikaci daňových úniků nadnárodních společností v eVropské unii.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení