Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Market share of plagiarism detection systems
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 4
Navrhl: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Abstrakt: It is generally agreed that Turnitin with cca 15 000 customers is a world plagiarism detection system market leader. It is also generally agreed that Theses.cz developed by Masaryk university in Brno dominates on Czech market. At this time, there is no publicly available independent analysis, which can prove or disprove these conjectures, or asses percentages of market share of these and other companies. The tasks of the students will be: 1) Choose a market for analysis (Czechia, EU, Europe, World) 2) Explore methods for market share analysis 3) Design suitable method for market share analysis 4) Assess market share on chosen market with regards to number of schools, number of users, number of documents uploaded, or other criteria based on previous analysis. The supervisor is able to provide contact to a former EMEA marketing director of Turnitin. Moreover, he can provide contact to representatives of cca 20 companies active on global market.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EMAJ Economics and Management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.