Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Tržní podíl systémů pro odhalování plagiátorství
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
4
Navrhl:
Abstrakt:
Všeobecně se má zato, že světovou jedničkou na trhu antiplagiátorských systémů je Turnitin, který využívá cca 15 000 škol. Všeobecně se má rovněž zato, že na českém trhu dominuje systém Theses.cz vyvinutý Masarykovou univerzitou v Brně. V tuto chvíli však neexistuje volně dostupná nezávislá analýza, která by tyto domněnky potvrdila či vyvrátila, případně stanovila procentuální podíl těchto a dalších firem. Úkolem diplomanta/diplomantky bude: 1) Zvolit si trh, na kterém bude analýza provedena (ČR, EU, Evropa, svět) 2) Prozkoumat metody pro stanovení podílu na trhu 3) Stanovit vhodnou metodiku včetně kritérií 4) Stanovit podíl na zvoleném trhu s ohledem na počet škol, počet uživatelů, počet nahraných dokumentů, příp. jiná kritéria, která vyplynou z analýzy. Vedoucí práce může diplomantovi/diplomantce poskytnout kontakt na bývalou marketingovou ředitelku pro Evropu ve společnosti Turnitin. Dále může poskytnout kontakt na zástupce cca 20 společností, které na světovém trhu působí.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.