Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vliv přítomnosti rysa na intenzitu okusu dřevin sudokopytníky na území CHKO Moravský kras
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Zadání práce je součástí připravovaného projektu IGA „Vliv vrcholového predátora na lesní ekosystém v kulturní krajině střední Evropy: případová studie v Moravském krasu“ (společný projekt Ústavu ekologie lesa a Ústavu ochrany lesů a myslivosti). Výzkum je plánován na rok 2019, tj. vhodný pro studenty, kteří jsou na podzim 2018 v 1. ročníku Mgr. studia. Hodnocení míry poškození lesa a přirozené obnovy na monitorovacích plochách bude probíhat opakovaně vždy v letní a v zimní sezóně primárně na kontrolních a srovnávacích plochách (KSP), doplňkově dle potřeby na transektech. Na 6 lokalitách v každé z 3 zón vlivu bude založena KSP o rozloze 100 m2, tj. 18 párů oploceno-neoploceno.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.