Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Pracovní hodnoty studentů lesnických oborů
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit, jaké pracovní hodnoty mají příslušníci mladé generace (studenti VŠ, lesnických oborů). Analýza přístupů ke studiu pracovních hodnot s důrazem na rozdíly mezi generacemi. Zaměření na problematiku hodnot u současné mladé generace včetně dosavadních pracovních zkušeností a očekávání při vstupu na trh práce. Možnost navázat na předcházející výzkumy v této oblasti. Metody: kvantitativní šetření (dotazník), analýza dat, kvalitativní rozhovory

K tématu nejsou zadaná žádná omezení