Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zhodnocení sortimentu školkařských výpěstků méně rozšířených ovocných druhů.
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je vyhodnocení nabízeného sortimentu méně rozšířených druhů ovocných dřevin s vazbou na vhodnost z hlediska ekologických nároků na stanoviště.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení