Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zdaňování nákladních vozidel s environmentálním spektem.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Rozbor zdanění provozu nákladních vozidel se zaměřením práce na environmentální aspekty tohoto zdanění.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení