Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Právní úprava zdaňování silničních motorových vozidel s environmentálním dopadem.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Rozbor právní úpravy zdaňování silničních motorových vozidel. Zaměření práce bude na envirobmentální aspekty tohoto zdanění.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení