Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Optimalizácia daňovej povinnosti právnickej osoby
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Habanec
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Petr Habanec
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou daňovej povinnosti právnickej osoby s využitím daňových rajov. Na základe analýzy právnych úprav dane z príjmov právnických osôb a súčasnej situácie vo vybranej spoločnosti navrhnúť súbor opatrení pre daňovú optimalizáciu, ktoré by viedli k čo najefektívnejšiemu riešeniu daňovej optimalizácie pre túto spoločnosť. V rešeršnej časti sú popísané základné pojmy problematiky daňových rajov. V praktickej časti sú potom tieto teoretické poznatky aplikované na vybranú spoločnosť a sú stanovené konkrétne spôsoby a doporučenia daňovej optimalizácie.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení