Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Hodnotenie kvality destinácie mikroregión Dubová
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je navhnout zlepšení kvality destinace Dubová. Za účelem dosažení takto vymezeného cíle jsou definovány dva cíle dílčí: analýza destinace a vlastní výzkum. Na základě proveené analýza a relizovaného výzkumu jsou vysloveny konkrétní doporučení, včetně jejich ekonomického vyhodnocení.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení