Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Nevrkla
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Ing. Pavel Nevrkla
Abstrakt:
Stromolezení v současné době zažívá velký rozvoj pomůcek pro lanové techniky. Stromolezení věnují pozornost jak výrobci arboristických potřeb, tak také sportovní firmy zabývající se dříve pouze výrobou pomůcek pro sportovní lezeni a průmyslové lanové techniky. Navrhované téma bakalářské práce bude sledovat jednotlivé pomůcky formou kritického rozboru a možností využití při ošetření stromů v arboristice.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ARB Arboristika
B-ARB-ARB Arboristika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.