Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využití LED diod v zahradnictví
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jana Burgová, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Jana Burgová, Ph.D.
Abstrakt:
V poslední době nastal vzestup využití LED diod v mnohých odvětvích průmyslu. Taktéž v zahradnickém průmyslu se hledají další možnosti rozšíření použití těchto světelných zdrojů. Velkou předností LED diod je jejich schopnost vyzařovat přesně stanovené vlnové délky. Značný podíl na tom, jak rostliny vnímají své prostředí se děje mino jiné díky příjmu světla. K tomuto účelu si v průběhu evoluce rostliny vyvinuli pigmenty a světlo-sběrné komplexy, které jim umožňují dále rozpoznávat kvalitu a množství dopadajícího světla. Na základě kvality a kvantity dopadajícího světla se spouštějí různé biochemické reakce vedoucí k dalším fyziologickým procesům, jako je například tvorba květů, kořenů. Cílem práce bude prostudování dostupné literatury a sestavení přehledu působení různé kvality a kvantity dopadajícího světla na rostliny v průběhu jejich rozmnožování.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZI Zahradnické inženýrství
B-ZI-Z Zahradnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
ZF
FRO Fyziologie rostlin