Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti posuzování stresové zátěže stromů.
Stav tématu: schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jana Burgová, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
BP se bude zabývat možnostmi a metodami posuzování zdravotního stavu dřevin. Strom je nutné posuzovat jako celistvý prvek včetně životního prostředí, ve kterém se nachází. V práci se student zaměří zejména na možnosti měření funkční biometrie stromů a praktické aplikace některých způsobů měření na makroskopické úrovni v rámci kontinua půda–strom–atmosféra a kontinua koruna–kmen–kořeny.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZI Zahradnické inženýrství
B-ZI-Z Zahradnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.