Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Možnosti posuzování stresové zátěže stromů.
State of topic: approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Jana Burgová, Ph.D.
Summary: BP se bude zabývat možnostmi a metodami posuzování zdravotního stavu dřevin. Strom je nutné posuzovat jako celistvý prvek včetně životního prostředí, ve kterém se nachází. V práci se student zaměří zejména na možnosti měření funkční biometrie stromů a praktické aplikace některých způsobů měření na makroskopické úrovni v rámci kontinua půda–strom–atmosféra a kontinua koruna–kmen–kořeny.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-HE Horticultural Engineering
B-HE-H Horticulture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.