Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav geologie a pedologie - LDF
Max. počet študentov:
2
Navrhol: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se zaměří na inventarizaci a mapování antropogenních tvarů reliéfu ve vybraném území. Tyto tvary budou dále hodnoceny z hlediska jejich potenciálu pro rozvoj geoturismu a jejich významu pro ochranu neživé přírody. Součástí práce budou i návrhy managementu vedoucí k udržitelnému využívání lokalit, kde se tyto tvary vyskytují.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia