Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se zaměří na inventarizaci a mapování antropogenních tvarů reliéfu ve vybraném území. Tyto tvary budou dále hodnoceny z hlediska jejich potenciálu pro rozvoj geoturismu a jejich významu pro ochranu neživé přírody. Součástí práce budou i návrhy managementu vedoucí k udržitelnému využívání lokalit, kde se tyto tvary vyskytují.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení