Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
State of topic:
approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Summary:
Práce se zaměří na inventarizaci a mapování antropogenních tvarů reliéfu ve vybraném území. Tyto tvary budou dále hodnoceny z hlediska jejich potenciálu pro rozvoj geoturismu a jejich významu pro ochranu neživé přírody. Součástí práce budou i návrhy managementu vedoucí k udržitelnému využívání lokalit, kde se tyto tvary vyskytují.

There are no limitations of the topic