Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Komunikační mix vybraného podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Bc. Marie Hlavínková
Abstrakt: Bakalářská práce bude zaměřena na komunikační mix vybraného podniku. Hlavním cílem bakalářské práce je návrh nového komunikačního mixu podniku. Návrh obsahuje vedle vlastních doporučení také jejich ekonomické zhodnocení. Doporučení jsou vyslovena na základě analýzy stávajícího komunikačního mixu podniku, analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a analýzy cílových segmentů.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení