Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
State of topic:
approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Práce je orientována na sledování účinků vybraných inhibitorů na mléčné a octové bakterie a kvasinky. Budou založeny experimenty s danými mikroorganismy, které budou inhibovány, přičemž studie se zaměří na sledování růstových křivek, inhibičních zón pomocí kultivace na Petriho miskách a na stanovení vybraných biochemických markerů. Pro tuto diplomovou práci se předpokládá samostatnost při mikrobiologických experimentech a časová flexibilita.

There are no limitations of the topic