Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Biologická dostupnost kovů pro kořenovou zeleninu
Stav tématu: schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
V rámci diplomové práce bude sledována akumulace kovů (především rtuti) do kořenové zeleniny (ředkve seté, mrkve obecné a řepy červené) pěstované na půdách odebraných z lokality historické těžby cinabaritu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení