Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je popis pěstitelské technologie, agrotechniky včetně ochrany proti chorobám a škůdcům a zjištění růstových a výnosových ukazatelů u vybraného sortimentu papriky roční.

There are no limitations of the topic