Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Stav tématu: schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Libor Dokoupil, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je popis pěstitelské technologie, agrotechniky včetně ochrany proti chorobám a škůdcům a zjištění růstových a výnosových ukazatelů u vybraného sortimentu papriky roční.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení