Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Abstrakt: Posoudit vliv rychlosti pohybu stroje a dalších pracovních podmínek (sklon pozemku) na přesnost měření jeho polohy s využitím systému GPS

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia