Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Abstrakt: Prioritní lokalitou je polesí Tvrdonice, kde probíhá výzkum. Není nutné bydliště v místě, stačí se účastnit společných sběrů dat. Práce je dobře podpořena dřívějšími zkušenostmi a metodikami.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení