Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Zpřesnění odhadu věku černé zvěře podle vývoje chrupu
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Abstrakt:
Vhodné pro toho, kdo má možnost úzkého kontaktu s divočákem v zajetí

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení