Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Prioritní lokalitou je polesí Tvrdonice, kde probíhá výzkum. Není nutné bydliště v místě, stačí se účastnit společných sběrů dat. Práce je dobře podpořena dřívějšími zkušenostmi a metodikami.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení