Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Prekladač jednoduchých algoritmov
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Turčínek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Bc. Patrícia Gonšenicová
Abstrakt: Bakalárska práca sa bude zaoberať prekladom jednoduchých algoritmov, ich analýzou a interpretáciou v rôznych jazykoch. Cieľom práce je návrh a vytvorenie webovej aplikácie, ktorá môže slúžiť ako podpora výučby predmetu Algoritmizácia a dokáže transformovať kód do rôznych programovacích jazykov.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení