Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Gantt Chart Tool
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Abstrakt: The main goal of this topic is to develop an online tool for creating Gantt charts. It must support creating, editing and storing diagrams per registered user. The student will get familiar with developing web applications using modern JavaScript technologies and frameworks (NodeJS, ExpressJS), NoSQL databases (MongoDB) and securing web applications leveraging passport.js and Auth0 IdM Platform. The final application must be licensed under one of the Open Source licenses and be available in a public git repository. This topis is offered by RedHat company (https://research.redhat.com/diplomas/gantt-chart-tool/).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SIA System Engineering and InformaticsN-SIA-EIA Economic Informatics

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.