Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Aplikačně specifická hesla ve FreeIPA
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Abstrakt: FreeIPA is an authentication and authorization server. At the moment, FreeIPA does not currently allow users to have more than one password. Aim of the thesis is to allow to use multiple passwords for single user. There are many possible use cases for multiple passwords for single user account: Several fall under a category that could be broadly defined as "application specific passwords" (as Google refers to it), or possibly "partially trusted credentials". This topis is offered by RedHat company (https://research.redhat.com/diplomas/application-specific-passwords-multiple-passwords-for-one-user-in-freeipa/).
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-SI Systémové inženýrství a informatika
N-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.