Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Optimalizace řízení zásob ve výrobním podniku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení zásob ve vybraném výrobním podniku, kde probíhá řízení zásob na třech úrovních: dodavatelé – výroba, pekárna – prodejny, prodejny – externí dodavatelé doplňkového zboží. V teoretické části se práce věnuje definici základních pojmů a konceptů z oblasti řízení zásob. V praktické části bude nastíněno konkrétní řízení zásob vybraného podniku. Na základě provedených analýz jsou navržena opatření vedoucí k optimalizaci řízení zásob. Opatření jsou doplněna o odhadované náklady na jejich realizaci.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení