Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Grafický debugger GPIO pinů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Abstrakt: When developing software solutions, it is beneficial to have an unified debugging tool, especially on ARM-based/embedded devices. To provide users with comprehensive development experience, Silverspoon.io needs to include user-friendly way of debugging IoT applications. The main goal is to develop a library which can analyse activity on GPIO pins, and reuse it in a desktop application that might be used as a graphical debugger of GPIO Pins. Debugger needs to be able to set pin values to exact value (0,1). (Support at least CubieBoard, Raspberry Pi, BeagleBoneBlack [with Debian based OS].) This topis is offered by RedHat company (https://research.redhat.com/diplomas/graphical-debugger-of-gpio-pins/).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-II Inženýrská informatikaB-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.