Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Marketingový plán konkrétneho podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Barbora Štrbáková
Abstrakt: V bakalárskej práci bude vytvorený marketingový plán pre prémiové športové oblečenie Victory sportswear. Práca má analyzovať vonkajšie a vnútorné prostredie podniku a následne navrhnúť marketingovú stratégiu v krátkom období za účelom zvýšenia predaja a povedomia o značke a v dlhom období za účelom expanzie do zahraničnej sféry obchodu. Plán bude zahrňovať prvky on-line aj off-line marketingu. Vlastná, praktická, časť predstaví internetový obchod www.victorysportswear.eu , ďalej bude konkrétne vypracovávať všetky on-line a off-line marketingové nástroje priamo na vybraný subjekt.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení