Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Marketingový plán konkrétneho podniku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Barbora Štrbáková
Abstrakt: V bakalárskej práci bude vytvorený marketingový plán pre prémiové športové oblečenie Victory sportswear. Práca má analyzovať vonkajšie a vnútorné prostredie podniku a následne navrhnúť marketingovú stratégiu v krátkom období za účelom zvýšenia predaja a povedomia o značke a v dlhom období za účelom expanzie do zahraničnej sféry obchodu. Plán bude zahrňovať prvky on-line aj off-line marketingu. Vlastná, praktická, časť predstaví internetový obchod www.victorysportswear.eu , ďalej bude konkrétne vypracovávať všetky on-line a off-line marketingové nástroje priamo na vybraný subjekt.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení