Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Změny stability odumírajících a odumřelých stromů
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Summary: Odumírající a odumřelé stromy ponechané na stanovišti představují riziko. Při jejich selhání může dojít k poškození okolních stromů a ohrožení zdraví a života návštěvníků a uživatelů lesa. Pomocí opakovaných tahových zkoušek a dlouhodobých měření systémem DynaTree bude sledována změna tuhosti ukotvení odumírajících a odumřelých stromů.

There are no limitations of the topic