Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh evropského modelu podpory v nezaměstnanosti.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Abstrakt: Hlavním cílem práce je navrhnutí podoby Evropského modelu podpory v nezaměstnanosti, včetně možných způsobů financování této podoby z unijního rozpočtu s úmyslem posílit jeho stabilizační funkci.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení