Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Modelování podnikových procesů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je modelování podnikových procesů ve zvolené firmě. Pro grafické zachycení modelu procesu bude použitý vybraný vizuální nástroj. Tento nástroj by měl obsahovat: notaci základních prvků procesu, aktivity, zdroje, dokumenty a tak dále. Pro modelování procesů lze vybrat notaci BPMN, nebo Eriksson-Penker diagram. Vytvořené procesy budou zobrazeny pomocí webové aplikace, která má poskytnout jak statický tak dynamický pohled na proces.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.