Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vizualizace otevřených dat ve veřejné správě
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je vytvoření webové aplikace, která bude zobrazovat otevřená data ve veřejné správě. Návrh aplikace bude splňovat požadavky Národního katalogu otevřených dat včetně 5 stupňového ohodnocení otevřenosti dat. Při implementaci návrhu bude zahrnuto vytvoření rozhraní OpenAPI. Návrh bude realizován pomocí jazyku UML.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.