Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPF
State of topic:
approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Martin Brtnický
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Martin Brtnický
Summary: Cílem práce je zjistit k jakým změnám půdních vlastností dojde po zalesnění zemědělského půdního fondu.

There are no limitations of the topic