Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Volné téma
Stav tématu: schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Volné téma.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení