Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
State of topic:
approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by: Ing. Martin Brtnický
Summary:
Retence půdy- možnost zvolených půdních typů zadržet vodu v půdním profilu. Porovnání území- les vs. pole (louka). Odběr a vyhodnocení získaných vzorků.

There are no limitations of the topic