Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
State of topic: approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Martin Brtnický
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Martin Brtnický
Summary: Retence půdy- možnost zvolených půdních typů zadržet vodu v půdním profilu. Porovnání území- les vs. pole (louka). Odběr a vyhodnocení získaných vzorků.

There are no limitations of the topic