Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Brtnický
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Ing. Martin Brtnický
Abstrakt: Cílem práce je určení míry kontaminace půdního prostředí vybraných městských parků. Zjištěné hodnoty budou porovnávány s literárními zdroji.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení