Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
State of topic:
approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students:3
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je určení míry kontaminace rozdílných území- např. průmyslová oblast, oblast s intenzivní dopravou, obytná plocha. Zjištěné hodnoty budou porovnávány s literárními zdroji. Budou vypočítány zdravotní a environmentální indexy značící míru znečištění.

There are no limitations of the topic