Prehľad vypísaných tém - Ústav geologie a pedologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav geologie a pedologie - LDF
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce je určení míry kontaminace rozdílných území- např. průmyslová oblast, oblast s intenzivní dopravou, obytná plocha. Zjištěné hodnoty budou porovnávány s literárními zdroji. Budou vypočítány zdravotní a environmentální indexy značící míru znečištění.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia