Prehľad vypísaných tém - Ústav geologie a pedologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Martin Brtnický
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav geologie a pedologie - LDF
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
Ing. Martin Brtnický
Abstrakt:
Cílem práce je určení míry kontaminace ploch využívaných k rekreaci. Zjištěné hodnoty budou porovnávány s literárními zdroji. Budou vypočítány environmentální indexy značící míru znečištění.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia