Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
State of topic:
approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Martin Brtnický
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students:3
Proposed by:
Ing. Martin Brtnický
Summary: Cílem práce je určení míry kontaminace dětských hřišť. Zjištěné hodnoty budou porovnávány s literárními zdroji. Budou vypočítány zdravotní a environmentální indexy značící míru znečištění.

There are no limitations of the topic