Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Martin Brtnický
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav geologie a pedologie (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Martin Brtnický
Abstrakt:
Cílem práce je určení míry kontaminace dětských hřišť. Zjištěné hodnoty budou porovnávány s literárními zdroji. Budou vypočítány zdravotní a environmentální indexy značící míru znečištění.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení