Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
State of topic: approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Martin Brtnický
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students: 3
Proposed by: Ing. Martin Brtnický
Summary: Cílem práce je určení míry kontaminace dětských hřišť. Zjištěné hodnoty budou porovnávány s literárními zdroji. Budou vypočítány zdravotní a environmentální indexy značící míru znečištění.

There are no limitations of the topic