Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Pěstování kukuřice formou smíšené kultury a její vliv na půdní vlastnosti
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je posoudit vliv smíšené kultury na půdní vlastnosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení